ograniczenie praw rodzicielskich wzór

       

Pokrewne


Tetate i marketing internetowy, czyli jak w sieci zaistnieć

Witam. Za kilka dni mam sprawę o podwyższenie alimentów i w związku z tym mam kilka pytań i proszę o pomoc:

1. Dzwoniąc do sekretariatu wydziału rodzinnego i nieletnich dowiedziałam się, że ojciec dziecka nie odebrał jeszcze wezwania na sprawę. Jeśli sąd odroczy rozprawę z powodu jego nieobecności czy mogę złożyć wniosek o wydanie wyroku zaocznego i czy wzór takiego wniosku znajdę gdzieś na forum?
2. Jeśli pozwany będzie na sprawie ze swoim adwokatem i złoży tak jak w ubiegłym roku odpowiedź na pozew i propozycję ugody czy wówczas ja mogę prosić o odroczenie rozprawy, żeby odpowiednio się do tego ustosunkować i przygotować?
3. W ubiegłym roku na sprawie o alimenty ojciec dziecka był z adwokatem, który zadawał mi różne pytania żeby przedstawić mnie przed sądem w niekrzystnym świetle. Jeśli ja nie mam adwokata i jestem na sprawie sama czy mam prawo zadawać pytania pozwanemu czy tylko może to robić sąd?
4. Jaki jest koszt związany ze złożeniem wniosku o ograniczenie praw rodzicielskich i wniosku o rozstrzygnięcie istotnych spraw dziecka? Czy można złożyć jeden wniosek łącząc te dwie sprawy?
5. Skłądając wniosek o ograniczenie praw konieczne jest powoływanie świadków czy wystarczą moje zeznania i ojca dziecka?


A czy mam wogóle podstawy do ograniczenia praw do dziecka mężowi??

Trudno o tym jednoznacznie się wypowiadać. Jeśli czuje Pani, że taki wniosek będzie zgodny z dobrem dziecka to proszę wnosić - a sąd będzie decydował czy są ku temu podstawy czy nie.

Prościej na pewno będzie ograniczyć tą władzę:

Art. 107. § 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom nie pozostającym ze sobą w związku małżeńskim, sąd opiekuńczy może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z nich, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka.

Do pozbawienia władzy rodzicielskiej trzeba udowadniać, że ojciec nadużywa tej władzy, albo trwale nie wykonuje.


Słyszałam też że mogę starać sie o adwokata z urzędu i chciałąbym sie dowiedzieć jak to wygląda? czy musze napisać w sądzie jakiś wniosek??

W tym temacie ma Pani omówione to zagadnienie oraz wzór potrzebnych wniosków:
http://www.advokat.com.pl/viewtopic.php?p=2291

Zgodnie z art. 111 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej.

Sąd może pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej w szczególności gdy rodzice trwale nie interesują się dzieckiem.

jednakże należy zauważyć, iż powyzszy przepis przewiduje jako jedna z przyczyn pozbawienia władzy rażące zaniedbywanie obowiązków względem dziecka. proszę się zastanowić jakie są przesłanki poza alkoholizmem, można by jeszcze uwzględnić.

Przedmiotowa przyczyna musi zawierać w sobie element winy danego rodzica.

Sprawy o pozbawienie władzy rodzicielskiej są rozpoznawane w postępowaniu nieprocesowym. Postępowanie w tych sprawach może być wszczęte na wniosek każdego z rodziców.

Pytanie tylko, co da pozbawienie praw rodzicielskich? Z tego co pani pisze, to ojciec będzie chciał utrzymywać kontakty z dzieckiem, uczestniczyć w jego życiu, to może to nie być takie proste.

Mozna na wstępie spróbować ograniczenia praw rodzicielskich. Sprawa rozwodowa i ograniczenie praw mogą być połączone.


wzór wniosku na portalu

Witam, zwracam sie z ogromna prosba o pomoc . Jestem 5 lat po rozwodzie bez ograniczenia praw rodzicielskich dla ojca dziecka. Dowiedziałam sie , ze w szkole bedzie organizowana wycieczka na tak zwana "zielona szkole" wymagany jest paszport .Moj problem polega na tym , ze od 5 lat nie kontaktuje sie z bylym mezem i nie znam jego miejsca pobytu wiem , ze moge wystapic do sadu rodzinnego o zgode na wyrobienie paszportu bez jego zgody .Chcialabym sie dowiedziec jak wyglada taka rozprawa?W jaki sposob sad wydaje taka zgode czy konieczna jest obecnosc na rozprawie obojga rodzicow ?jesli tak to czy sad bedzie ustalal miejsce pobytu ojca dziecka i ile moze to mniejwiecej potrwac ? Mam prośbę czy mogłabym prosić o wzór takiego wniosku? jak go napisać?

prosze o wór na ograniczenie władzy rodziciel
  Witam Szanownych Forumowiczów
Ma może ktoś wzor na pozew o ograniczenie wladzy rodzicielskiej?
Czy jest rożnica miedzy 'prawa rodzicielskie" a "władza rodzicielska"?

Bardzo prosze o podanie:)

[cytat:2uyeuwva]Ma może ktoś wzor na pozew o ograniczenie wladzy rodzicielskiej? [/cytat:2uyeuwva]

Ograniczenie władzy rodzicielskiej odbywa się w postępowaniu nieprocesowym, stąd należy mówić o wniosku, a nie pozwie. Wzór? proszę wpisać w google "wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej".

[cytat:2uyeuwva]Czy jest rożnica miedzy 'prawa rodzicielskie" a "władza rodzicielska"? [/cytat:2uyeuwva]

Władza rodzicielska jest to nic innego jak zespół praw i obowiązków rodziców względem dziecka.

Już Pani pisałem,że nie może Pani pozbawić władzy rodzicielskiej Pani ojca,ponieważ jego władza ustała z chwilą osiągnięcia przez Panią pełnoletności.
Ale jak się Pani upiera proszę bardzo.

WZÓR POZWU O POZBAWIENIE/OGRANICZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

...................................................

(miejscowość, data)

Wnioskodawca:..................................

za m. ..................................................

Sąd Rejonowy

w...............................................

Wydział Rodzinny i Nieletnich


WNIOSEK O POZBAWIENIE/OGRANICZENIE* WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Wnoszę o:

Orzeczenie pozbawienia/ograniczenia* praw rodzicielskich matki/ojca/obojga rodziców* nad małoletnim dzieckiem/dziećmi*:

....................................................................................................(imię i nazwisko dziecka/dzieci)

ur. ..................................................

zam. ...............................................

Uzasadnienie

Małoletnia/małoletni*....................................................................................(imię i nazwisko) są dziećmi

.............................................................................(imiona i nazwiska rodziców). Małoletni są przez rodziców zaniedbywani wychowawczo. Rodzice nie zaspokajają też ich podstawowych potrzeb materialnych.

Matka (opisać krótko zaniedbania wobec dzieci) ................................................................................... Ojciec (opisać krótko zaniedbania wobec dzieci) ............................................................................... Postawa rodzicielska matki/ojca* wpływa negatywnie na małoletnich. Dzieci nie mają również zapewnionych podstawowych warunków materialnych do prawidłowego rozwoju (tu krótki opis warunków, w których żyją dzieci) .................................................................................................................

W tej sytuacji właściwe jest pozbawienie/ograniczenie* władzy rodzicielskiej.


.......................................

(podpis wnioskodawcy)

Załączniki:

1. Skrócony odpis aktu małżeństwa.

2. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka/dzieci.

* niepotrzebne skreślićSitedesign by AltusUmbrae.